Група з беларускай мовай навучання і выхавання

Адчуванне роднай мовы набываецца ў працэсе штодзённых стасункаў і ўзаемаадносін з іншымі людзьмі. Таму педагогі групы і спецыялісты размаўляюць з дзецьмі на працягу ўсяго дня толькі на роднай мове. Выхавальнікі дашкольнай адукацыі ў сваёй працы выкарыстоўваюць мяккі імерсійны метад, які прадугледжвае паступовае ўвядзенне беларускай мовы ў працэс навучання. На такіх занятках у дзетак развіваецца гаворка, узбагачаецца слоўнікавы запас, развіваецца лагічнае мысленне, памяць і ўвага.

У дадзенай групе любоў да роднай мовы фармуецца і праз вывучэнне роднага краю, гісторыі і культуры. Важнай часткай працы ў групе з беларускай мовай навучання і выхавання з’яўляецца ўзаемадзеянне з бацькамі, бо менавіта з адносін таты і мамы да роднай мовы ў дзетак фарміруецца першае ўражанне і першае любоў да таго месца, дзе яны нарадзіліся.

Педагогі ў сваёй працы з дзецьмі выкарыстоўваюць розныя формы работы, якія не прымушаюць выхаванцаў «завучваць», а падштурхоўваюць да ўсвядомленага запамінання слова, паэтычнага рядка, да жадання падзяліцца радасцю свайго адкрыцця з сябрамі і бацькамі. Педагогі разам з дзецьмі чытаюць, праводзяць гутаркі, вучаць вершы, арганізоўваюць гульні і святы, якія дапамагаюць лепш засвойваць прапанаваны матэрыял і ўцягнуць дзяцей у працэс творчасці.

Прызначэнне групы з беларускай мовай навучання і выхавання — дапамагчы выгадаваць сапраўдных патрыётаў сваёй краіны. Пры арганізацыі адукацыйнага працэсу на беларускай мове, а таксама з мэтай далучэння выхаванцаў да нацыянальнай культуры, педагогамі дашкольнай установы выкарыстоўваюцца вучэбныя выданні, з улікам узроставых асаблівасцяў навучэнцаў. Яны змяшчаюць сістэматызаваныя звесткі навуковага або прыкладнога характару, неабходныя для рэалізацыі адукацыйных праграм і выкладзены ў форме, зручнай для арганізацыі адукацыйнага працэсу і ў парадку, вызначаным часткай 2 пункта 9 артыкула 94 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі. Дадзеныя навучальныя выданні прызначаныя для выкарыстання ў адукацыйным працэсе ва ўстановах дашкольнай адукацыі і маюць грыф:

1. Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2012. — 408 с.

2. Дубініна, Д. М. У свеце казак : вучэб. нагляд. дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай навучання / Д. М. Дубініна. — Мінск : Пачатковая школа, 2013. — 12 с. — (Серыя «Свет дзяцінства»).

3. Старжынская, Н. С. Вучыся размаўляць правільна : вучэб. нагляд. дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай навучання / Н. С. Старжынская. — Мінск : Пачатковая школа, 2013. — 24 с. — (Серыя «Свет дзяцінства»).

4. Старжынская, Н. С. Народная цацка — люстэрка культуры (ад 3 да 7 гадоў) (з электронным дадаткам) : дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / Н. С. Старжынская, Д. М. Дубініна. — Мінск : Вышэйшая школа, 2014. — 87 с. + 1 электрон. апт. дыск.

5. Страха, А. А. У свеце прыроды : вучэб. нагляд. дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай навучання /
А. А. Страха. — Мінск : Пачатковая школа, 2013. — 16 с. — (Серыя «Свет дзяцінства»).

6. Дубініна, Д. М. Родная прырода ў вуснай народнай творчасці : дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі / Д. М. Дубініна, А. А. Страха, Д. У. Дубінін. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2012. — 136 с.

7. Дубініна, Д. М. Свет вакол мяне : вучэб.­метад. дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай навучання /
Д. М. Дубініна. — 2­е выд., пашыр. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2012. — 56 с. (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

8. Дубініна, Д. М. Свет вакол мяне : вучэб. дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашк. адукацыі / Д. М. Дубініна. — 9­е выд. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2014. — 64 с. : іл. — (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

9. Дубініна, Д. М. Свет вакол мяне. Рабочы сшытак : вучэб. дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашк. адукацыі / Д. М. Дубініна. — 9­е выд. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2014. — 56 с. : іл. — (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

10. Жытко, І. У. Матэматычны калейдаскоп : вучэб.­метад. дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай навучання /
І. У. Жытко. — 2­е выд., перагл. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2012. — 64 с. (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

11. Жытко, І. У. Матэматычны калейдаскоп : вучэб. дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашк. адукацыі /
І. У. Жытко. — 9­е выд. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2014. — 64 с. : іл. — (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

12. Жытко, І. У. Матэматычны калейдаскоп. Рабочы сшытак : вучэб. дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашк. адукацыі / І. У. Жытко. — 9­е выд. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі,
2014. — 64 с. : іл. — (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

13. Хадановіч, Л. С. Падарожжа ў свет музыкі : вучэб.­метад. дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай навучання / Л. С. Хадановіч. — 2­е выданне, пераглед. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2012. — 64 с. (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

14. Хадановіч, Л. С. Падарожжа ў свет музыкі : вучэб.дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашк. адукацыі /
Л. С. Хадановіч. — 9­е выд. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2014. — 64 с: іл. — (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

15. Хадановіч, Л. С. Падарожжа ў свет музыкі. Рабочы сшытак : вучэб. дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашк. адукацыі / Л. С. Хадановіч. — 9­е выд. — Мінск : Нац. ін­т адукацыі, 2014. — 64 с : іл. — (ВМК «Мае першыя ўрокі»).

16. Пралеска: Хрестоматия

17. Горелова, Л. А. Твоя столица: стадионы и спортплощадки Минска : учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования / Л. А. Горелова. — Минск : Народная асвета, 2011. — 22 с. : 26 с. ил. — (Страницы родной земли).

18. Гракова, К. Г. Твоя столица: заводы и фабрики Минска : учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования / К. Г. Гракова. — Минск : Народная асвета, 2011. — 15 с. : 26 с. ил. — (Страницы родной земли).

19. Петрикевич, А. А. Твоя столица: парки и скверы Минска : учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования / А. А. Петрикевич. — Минск : Народная асвета, 2011. — 14 с. : 27 с. ил. — (Страницы родной земли).

20. Евдокимова, Н. Н. Твоя столица: театры Минска : учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования / Н. Н. Евдокимова. — Минск : Народная асвета, 2011. — 15 с. : 27 с. ил. — (Страницы родной земли).

21. Давидович, Е. Б. Твоя столица: архитектура Минска : учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений дошк. образования / Е. Б. Давидович. — Минск : Народная асвета, 2011. — 14 с. : 25 с. ил. — (Страницы родной земли).

22. Дубініна, Д. М. Родныя вобразы ў паэтычным слове.

23. Старжынская, Н. С. Развіцце беларускамоўных зносін дашкольнікаў.

24. Старжынская, Н. С. Развіцце беларускага маўлення дашкольнікаў